Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
ING 103N Filim Çalışmaları
Film Studies
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory) /
Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Önşartı için tıklayınız.
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
103N `Film Studies? dersi ana teması türü gotik,fantastik ve dedektif olan edebiyat akımları üzerine yoğunlaşır. Bu türleri daha iyi kavrayabilmek adına konu ile ilgili beş film analiz edilir. Dersin amacı film eleştirisini edebi ve sosyolojik formata taşımaktır. Bunu yaparken de öğrencilerin araştırma ve sunum teknikleri olduğu gibi akademik tartışma becerilerini geliştirmeyi de hedefler.

103N `Film Studies? is the compiliation of gothic,fantastic and the detective films. The purpose of this course is to carry the film criticism into a literary and sociological form. While doing this it aims to improve students? research and presentation skills as well as their ability to involve in academic discussions.