Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
ING 103ES Uluslararası Eğitimde Kültürlerarası Vatandaşlık
Intercultural Citizenship in International Education
İngilizce (English) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Önşartı için tıklayınız.
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Kültür unsurları olarak dil, eğitim, günlük yaşam ve gelenekler, yiyecek ve içecek, bilim ve teknoloji, spor ve müzik; çeşitli kültür unsurları üzerine okuma, dinleme, konuşma, tartışma; kültürlerarası bakış açısıyla çeşitli kültür unsurları hakkında karşılaştırma yazısı yazma

Language, education, daily life and customs, food and drink, science and technology, sports and music as elements of culture; reading, listening, speaking, debating on a variety of cultural elements; writing comparison/contrast essays on various cultural elements from a cross-cultural perspective