Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
ING 102 İngilizce II
English II
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory) /
Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 3.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Önşartı için tıklayınız.
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
İngilizce 102 dersinde öğrenciler, etkin metin okuma tekniklerini uygulama, ikincil kaynakları inceleme ve uygun bilgiyi ayrıştırma, derinlemesine metin inceleme, planlama yapma, yapılan plana uygun olarak yazma ve yazıyı değerlendirme becerilerini geliştirir. Akademik metinleri okuma ve akademik yazı yazma çalışmalarını birbirine paralel sürdüren öğrenciler, hem ödevlerde hem de sınavlarda akademik yazım kurallarına uygun sebep-sonuç ve tartışma kompozisyonları yazarlar. Ayrıca okudukları metinleri sınıf içerisinde sözel olarak tartışırlar.

The students of English 102 course improve their efficient reading techniques, learn to analyze outside sources and elicit proper information, develop their critical thinking skills and go through the processes of reading and analyzing texts, planning, drafting and editing. Students working on text exploration and academic writing simultaneously produce cause and effect and argumentative essays both in their homework assignments and their exams. Besides, they participate in the in-class discussions of the reading materials.