Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 4902 Geomatik Müh. Tasarımı II
Geomatics Eng. Design II
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
4 7 1 0 6
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 4901 MIN BB
veya/or GEO 4901E MIN BB
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Geomatik Mühendisliği alanındaki bir konu ile ilgili gerçekleştirilen ve mezuniyetten önce öğrencinin profesyonel gelişimine katkı sağlayan bütüncül bir çalışmadır.

A project requiring experimental and/or theoretical studies to a specific subject related to chemical engineering that will contribute to the professional development of students before graduation.