Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 4901 Geomatik Müh. Tasarımı I
Geomatics Eng. Design I
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
4 5.5 1 0 6
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Ders planının ilk 4 yarıyılında bulunan derslerin tamamından başarılı olmak ( All the courses in the first 4 semester of the related curriculum must have been successfully completed.)
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) 3.Sınıf ,4.Sınıf ,
Ders Tanımı (Course Description)
Geomatik Mühendisliği alanındaki bir konu ile ilgili gerçekleştirilen ve mezuniyetten önce öğrencinin profesyonel gelişimine katkı sağlayan bütüncül bir çalışmadır.

A project requiring experimental and/or theoretical studies to a specific subject related to chemical engineering that will contribute to the professional development of students before graduation.