Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 403 CBS Projeleri
Geographic Information Systems Projects
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 4 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 312E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Ders kapsamında farklı CBS uygulamalarına ilişkin projeler üzerinde çalışılacaktır. Ekip çalışması şeklinde planlanan projeler farklı disiplinlerle arakesitimiz olan CBS teknolojisinin kullanılarak mekânsal problemlere çözümler üretilecektir. Bu kapsamda Geomatik Mühendisliği Programında verilmiş olan CBS konulu derslerin temel içeriğini oluşturan Veri, Veri yapısı, Veri Modelleri, Veritabanı, Bilgi, Sistem, Sistem Mimarisi, Analiz ve sonuç bilgilerin değerlendirilmesi/paylaşımı gibi konuların uygulaması proje bazlı olarak yapılacaktır.

Within the context of the course different GIS applications projects will be held on. Projects are planning as team works with the use of GIS technology to produce solutions to spatial problems. By this comprehend, all GIS lectures basics like data, data structure, data modals, database, information, system, system architecture, analysis and final information assesments and share topics that are given in Geomatic Engineering Programme, will be implemented in a project base.