Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 401 Fiziksel Jeodezi
Physical Geodesy
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bu ders kapsamında Fiziksel Jeodezi?nin konusu içinde yaralan yeryuvarı ve yeryuvarı gravite alanı parametrelerinin, zamansal değişimleri ile belirlenmesi, modellenmesi ve analizi konu edilmektedir. Jeodezik altyapıda presizyonlu bir ülke Geoit Modelinin jeodezik çalışmalar ve mühendislik uygulamalarında nokta yükseklik bilgisinin üretilmesinde kullanılması önem arz eder. Bugün geoit modelleri, ülke jeodezik altyapısının önemli bir bileşenidir ve belirlenmesi, kullanılması geomatik mühendisliği disiplininin uygulama alanı içerisinde yer alır. Dersin içeriğinde: Fiziksel Jeodezinin temellerinden kısaca söz edildikten sonra, yeryuvarı gravite alanı ve geoit modelinin hesaplanmasında kullanılan yersel ve uydu verileri ve yöntemler işlenmektedir. Yer gravite alanına ilişkin farklı parametrelerin jeodezideki işlevi, yükseklik sistemlerinin tanımlanması ile aralarındaki bağıntılar irdelenerek, bir geoit modelleme yönteminin çalışmanın amacına göre seçilmesi (hesaplanması) ve uygulamada kullanılması konuları ile devam edilmektedir.

In this course subjects in physical geodesy such as the analysis and modelling the parameters of the earth and earth?s gravity field with temporal changes is covered. The use of a national precise geoid model in geodetic infrastructure and in engineering applications is important. Geoid models are today important components of national geodetic infrastructure and determination and use are subjects of the geomatics engineering applications. In the course, terrestrial and satellite data and methods used in the calculation of the geoid model and earth?s gravity field are mentioned following the introduction of the basics of the physical geodesy. Then it is continued on the selection and the use of geoid modelling method in practice by examining the relationships between the definition of the height systems and the functions of parameters regarding the earth?s gravity field in geodesy.