Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 382 Geomatik Projesi III
Geomatics Project III
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 8 0 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) (GEO 282 MIN DD
veya/or GEO 282E MIN DD
veya/or JDF 282 MIN DD
veya/or JDF 282E MIN DD)

ve/and (GEO 204 MIN DD
veya/or GEO 204E MIN DD
veya/or JDF 232 MIN DD
veya/or JDF 232E MIN DD)

ve/and (GEO 309 MIN DD
veya/or GEO 309E MIN DD
veya/or JDF 331 MIN DD
veya/or JDF 331E MIN DD)

ve/and (GEO 208 MIN DD
veya/or GEO 208E MIN DD
veya/or JDF 321 MIN DD
veya/or JDF 321E MIN DD)

Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
GPS/GNSS teknikleri kullanarak jeodezik ağ tasarımı, ölçülmesi, hesabı ve analizi başta olmak üzere temel fotogrametrik ve uzaktan algılama ile sayısal üretimin ele alındığı bir derstir.

It is a course that covers mainly design, measurement, and analysis of the geodetic network with the additional of the digital map production using basic photogrammetry and remote sensing