Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 317 Arazi Modelleme
Terrain Modelling
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 3 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 104 MIN DD
veya/or GEO 104E MIN DD
veya/or JDF 242 MIN DD
veya/or JDF 242E MIN DD
veya/or JDF 211 MIN DD
veya/or JDF 211E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Sayısal arazi modellemesinin ve modelleme amaçlı ölçmelerlekazanılacak verilerin yapıları vb. çalışmalarınmodel üzerinden yürütülerekçeşitli mesleki çalışmaların konu edinildiği derstir.

The course covers the subjects of terrain modeling and related works such as the data structures obtained and used and various operationsperformedover the terrain models.