Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 315E Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri
Fundamentals of Geographic Information Systems
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 4.5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bu ders genel kapsamıyla hızla gelişen Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) teori ve uygulamalarını içermektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) paketi içerisindeki ilk ders olan bu derste, mekânsal bilgi sistemlerinin temelleri, yöntemleri, veri modellemesi, analizi, görselleştirmesi ve proje yönetimi konuları işlenecektir. Ders ile mekânsal veri ve yapılandırması, mekânsal veri yapıları, mekânsal veri modeli tasarımı, mekânsal veri analizleri ve problemleri, ulusal ve uluslararası standartlara uygun CBS projelerinin yönetimindeki zorluklar vb. dersin kendine özgü diğer konularını oluşturmaktadır.

The course incorporates rapidly developing Geographic Information Systems (GIS) theory and applications. This course, being the first within the GIS package, fundamentals of GIS, methods, data modeling, analyses, visualization and project management themes are covered. In addition to these fundamental concepts, problems and alternative solutions for spatial data handling, conceptual data modeling, spatial data analyses and GIS project management consistent with national and international standards is covered.