Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 313E Dijital Görüntü İşleme
Digital Image Processing
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 4.5 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 208 MIN DD
veya/or GEO 208E MIN DD
veya/or JDF 321 MIN DD
veya/or JDF 321E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Uzaktan Algılamada kullanılan dijital görüntü işleme kavramlarını, yöntemlerini ve araçlarını Geomatik Mühendisliği ve çevre problemlerinin çözümüne yönelik olarak kullanılabilecek, temel veri işleme yöntem ve algoritmalarının bir yazılım eşliğinde işlendiği ve öğrencilerin bu konularda bizzat proje temelinde uygulama yaptıkları bir derstir.

The course will cover and introduce the concepts, techniques and tools for digital image processing used in remote sensing to solve the issues in Geomatics engineering and environmental problems. The course primarily enables students to gain hands-on-experience in applying these tools to process the satellite images. Hence the project assignments form a key component of this course.