Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 312E Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekânsal (Uzamsal) Analizler
Spatial Analyses and Algorithms in GIS
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 3.5 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 315E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bu ders kapsamında coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan; mekânsal analizler, doku, küme, ağ, yüzey analizleri ve bu analizlerin altyapısını oluşturan algoritmalar, kesişim ve uygulama modelleri ile bu modellerin oluşturulması teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir.

The scope of this course is to lecture the concurrence and application models and the theoretical and empirical creation of them in the context of spatial analyses, pattern, cluster, network, surface analyses and the algorithms that forms that analyses.