Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 311 Jeodezik Altyapı ve Ağlar
Geodetic Infrastructure and Networks
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
1.5 3 1 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bu ders kapsamında; Jeodezik datum, Jeodezik referans ağları: Global, Bölgesel ve Ülke Ağları, Ülke Temel Jeodezik Ağları: Nirengi, Nivelman ve Gravite Ağları olgularının yanında, Klasik yersel ve Uydu teknikleri kullanılarak ülke ağının oluşturulması ve sıklaştırılması, Klasik yöntemlerle yatay jeodezik kontrol ağı tasarımı, tesisi, ölçmesi, dengelemesi, Yatay kontrol ağlarının sıklaştırılması, özel sıklaştırma uygulamaları (kestirme v.b.), Düşey datum, Nivelman ağları, Klasik yöntemlerle düşey kontrol ağlarının tasarımı, tesisi, ölçmesi, dengelemesi, düşey kontrol ağlarının sıklaştırılması konu edilmektedir. Türkiye gravite ağı, özellikleri, ölçmeler ve dengelenmesi, ED-50, WGS-84, ITRF sistem ve datumlarının tarifi ve birbirine dönüştürülmesi, TUD-54, TUDKA-99, TTGA-99 ve GNSS ağları, TUTGA-99, TUSAGA-Aktif gibi sistemler ve bunların uygulamadaki işlevleri işlenen diğer konulardır.

In this course, geodetic datum, geodetic reference networks: global, local, and national networks, National Basic Geodetic networks: triangulation, leveling and gravitational network concepts with the creating the national networks using classical terrestrial and space techniques, horizontal control network: design, establishment, measurement, adjustment using classical methods, densification of horizontal control networks, particular densification applications (resection etc.), vertical datum, triangulation network, vertical control network: design, establishment, measurement, adjustment, and densification of vertical control networks are focused. Subjects such as Turkish gravitational network: features, measurements, and adjustment, ED-50, WGS-84, definition and transformation of ITRF systems and datum, TUD-54, TUDKA-99, TTGA-99 and GNSS networks, TUTGA-99, TUSAGA-Active and their functions in practice are the other subjects of the course.