Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 310 Uzaktan Algılama II
Remote Sensing II
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2.5 3.5 2 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 208 MIN DD
veya/or GEO 208E MIN DD
veya/or JDF 321 MIN DD
veya/or JDF 321E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Uzaktan Algılama kavramlarını ve yöntemlerini Geomatik Mühendisliği?nin problemlerinin çözümünde entegre olarak kullanılabilecek, ölçme süreçleri ile ilişkili, veri kazanımı yöntem ve algoritmalarının öğretildiği, coğrafi bilgi sistemleri ile entegrasyonu konu alan bir derstir.

Remote Sensing concepts and methods, in the course of dealing in relation to the measurement process, the processing of data recovery methods and algorithms. In addition, the processing of the integration of remote sensing and geographic information systems.