Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 309 Fotogrametri I
Photogrammetry I
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Fotogrametri kavramının Geomatik Mühendisliği alanında (topografik harita üretimi, tıp alanındaki uygulamalar, deformasyon ölçmeleri, kültürel mirasın korunması vb) problemlere çözüm için nasıl kullanıldığını giriş seviyesinde ele alan Fotogrametrinin uygulama alanları, matematik temelleri, uçuş planlaması, resim çekimi vb. konuların işlendiği bir derstir.

Photogrammetry course takes as a matter using photogrammetry in entry-level for solution of different problems, knowing the concept of Photogrammetry, being aware of its place in geomatics engineering.