Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 308 Taşınmaz Değerlemesi
Real Estate Valuation
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
1.5 2 1 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Taşınmaz, mülkiyet ve değer kavramı, taşınmaz değerlemesinin toplum yaşamdaki önemi, Türk vergi sistemine genel bakış, Türkiye?de taşınmaz değerlendirmesine ilişkin mevzuatın tarihsel gelişimi. Taşınmaz değerleme kriterlerinin irdelenmesi, taşınmaz değerleme yöntemleri; değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması, değerleme standartları, değer ve vergi amaçlı harita altlıklarının üretimi bu dersin ana konu başlıklarını oluşturmaktadır.

The main topics of this course are; real estate, the concept of land ownership, the importance of the property valuation in community life, an overview of the Turkish tax system, the historical background of the legislation relating to land assessment in Turkey. Examination of real estate appraisal criteria, the real estate valuation methods; A comparison of methods, evaluation standards, values and production of base maps for tax purposes.