Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 307 Kartografya II
Cartography II
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 201 MIN DD
veya/or GEO 201E MIN DD
veya/or JDF 221 MIN DD
veya/or JDF 221E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Kartografya II Coğrafi Bilgi sistemleri kapsamında sıklıkla üretilen tematik haritaların kartografik tasarım, üretim süreçlerini özellikle çok amaçlı veri tabanı kurulması ve buna bağlı genelleştirme ve işaretleştirmenin detaylı olarak ele alınıp işlendiği, üretilen ortama bağlı geometrik ve semantik bilgilerin sunumunda ortaya çıkan problemler üzerinde durulan, kullanıcı isteklerinin değerlendirildiği, harita kullanımı farkındalığını ve harita algısının (mekânsal algı) değerlendirildiği bir derstir.

Cartography II is a course which covers cartographic design and production processes of thematic maps commonly produced in GIS; especially in terms of establishment of multi-purpose databases and generalization of them. It includes issues related to representation of geometric and semantic information depending on the design environment, considers user expectations, create a map-use awareness and evaluates spatial thinking.