Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 305E Mühendislikte Veri Tabanları
Databases in Engineering
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2.5 3.5 2 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bu ders kapsamında, veri tabanı temel konsepti ve mimarisi, veri modelleri ve veri tabanı yönetim sistemleri ele alınmaktadır. Veri tabanı tasarımında kullanılan kural ve yöntemler, veri tabanı uygulama geliştirme teknikleri somut örneklerle ayrıntılı işlenen diğer konu başlıklarıdır.

This course introduces fundamentals of database concepts and architecture, data models and database management systems. Emphasis is placed on rules and methodologies of database design, and techniques for database application development by using concrete examples.