Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 304 Jeodezi-II ve Projeksiyonlar
Geodesy II and Projections
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 3.5 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 203 MIN DD
veya/or GEO 203E MIN DD
veya/or JDF 341 MIN DD
veya/or JDF 341E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Eğri bir yüzeyin düzleme aktarılması prensipleri ve bundan doğan (deformasyon vb.) olgular açıklanarak projeksiyonların diğer özellikleri ve değişik kriterlere göre sınıflandırılmalarına ilişkin konular işlenecektir. Bu ders kapsamında jeodezik uygulamalarda izdüşüm koordinatlarının elde edilmesinde kullanılan Konform Projeksiyonlar konu edilmektedir.

The subjects by explaining principles of transforming a curved surface to a plane and facts (deformation etc.) caused by this process with the features of projections and classification of them according to different criterion will be examined. Conformal projections used to obtain coordinates for geodetic applications are mentioned.