Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 303 Kadastro Bilgisi
Cadastre
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 209 MIN DD
veya/or GEO 209E MIN DD
veya/or JDF 252 MIN DD
veya/or JDF 252E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Kadastro kavramı. Kadastro-insan ilişkileri ve kadastronun önemi. Dünya?da ve Türkiye?de kadastro. Kadastro mevzuatı çerçevesinde ilk kadastronun gerçekleşmesi için hukuksal, teknik faaliyetlerin tanımlanması. Kadastronun sorunları, yaşatılması ve yenilenmesi. Çok Amaçlı Kadastro kavramı ve parsel bazlı Arazi Bilgi Sistemi tasarımı ve kurulum süreçlerinin irdelenmesi.

Cadastral concept. Cadastre-human relations and the importance of cadastre. Cadastre in the world and Turkey. The definition of judicial and technical activities for the realization of the first cadastre regarding to cadastral legal framework. Cadastral issues, maintaining and renewing. Examining the concept of Multipurpose Cadastre and parcel-based land information system design and the development process.