Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 302 Arazi Yönetimi
Land Management
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2.5 3 2 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 303 MIN DD
veya/or GEO 303E MIN DD
veya/or JDF 361 MIN DD
veya/or JDF 361E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Ders kapsamında; arazi yönetimine giriş, sürdürülebilir arazi yönetimi, kentsel gelişme-imar ve arazi yönetim ilişkileri, imar mevzuatının genel yapısı, kentsel planların uygulanması, kentsel arazi düzenlemeleri, kent-kır ilişkileri, kırsal arazilerin düzenlenmesi, toplulaştırmaya giriş ve mülkiyet düzenlemeleri ele alınacaktır.

Within the course; introduction to land management, sustainable land management, urban development-zoning and land management relations, legal aspects of zoning structure, implementation of land-use plans, land readjustment, urban-rural relations, rural land development, introduction to land consolidations and property arrangements will be discussed.