Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 301 Özel Ölçme Uygulamaları
Special Surveying Applications
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 2.5 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 104 MIN DD
veya/or GEO 104E MIN DD
veya/or JDF 112 MIN DD
veya/or JDF 112E MIN DD
veya/or JDF 182 MIN DD
veya/or JDF 182E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bu ders kapsamında öğrencilere; - Çeşitli mühendislik yapılarında gerçekleştirilen mühendislik ölçmeleri ile yatay ve düşey aplikasyon uygulamaları; - Mühendislik yapılarının aplikasyon ve kontrol ölçmelerinde ulusal/uluslarası ölçme standartları kapsamında beklenen doğruluklar; - Bina/Yapı Ölçmeleri; - Yön Tayini ve Kıble Doğrultusu Aplikasyonu; - Proje Planlama ve Yönetimi konuları başta olmak üzere güncel gelişmelere göre ortaya çıkan pek çok mühendislik yapısında bu tür ölçmelerin nasıl yapılacağı aktarılacaktır.

In this course; - Engineering surveying techniques and horizontal and/or vertical layout applications of various engineering structures. - The required accuracies and inter(national) standards of layout and control measurements of engineering structures. - Structure measurements. - Orientation of a structure to specific direction (e.g. Qibla determination) - Project Planning and Management. will be given to the students.