Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 282 Geomatik Projesi II
Geomatics Project II
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 8 0 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 182 MIN DD
veya/or GEO 182E MIN DD
veya/or JDF 182 MIN DD
veya/or JDF 182E MIN DD
veya/or GEO 213 MIN DD
veya/or GEO 213E MIN DD
veya/or JDF 211 MIN DD
veya/or JDF 211E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Detay ölçmeleri, poligonasyon ve nivelmanla ilgili tasarım, ölçme, hesap ve analiz konularında ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve ekip üyesi olarak uygulamalarını sağlayacak bir derstir.

It is course that covers the subjects of detail measurements, design, computation, and analyses of traversing and levelling using related national and international standards via working as teams.