Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 215E Geomatik Mühendisliğine Olasılık ve İstatistik
Probability and Statistics for Geomatics Engineering
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
İstatistik kuram ve yöntemlerinin temellerini öğrenciye kazandıran bir temel derstir.

It is a basic science lecture providing the theory of probability and statistics with an emphasis on solving problems in engineering.