Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 213 Konum Belirleme Yöntem ve Sistemleri
Positioning Method and Systems
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 3.5 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 103 MIN DD
veya/or GEO 103E MIN DD
veya/or JDF 122 MIN DD
veya/or JDF 122E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
GNSS (Küresel konumlama sistemleri) kullanılarak nokta konumlarının üretilmesi ile ilgili ölçme ve hesapların ulusal (Yönetmelikler, TSE ve Yönergeler) ve uluslararası (ISO, AB Normları ve Direktifleri) standartlara uygun olarak yapılmasını konu edinmiş bir derstir.

A course that describe the production of point positions and related surveying and calculations using GNSS, based on national (BÖHHBÜY, TSE and Standards) regulations and international (ISO, EU Norms and Directives) standards