Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 211E Geomatik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler
Numerical Methods for Geomatics Engineering
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
4 6 4 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Sayısal Yöntemlerin Geomatik mühendisliği uygulamalarındaki kullanımı, matris ve determinant, lineer ve lineer olmayan denklem sistemi çözümleri, yaklaşım yöntemleri, interpolasyon, lineer regresyon, sayısal integrasyon konularını içeren bir temel mühendislik dersidir.

This is a basic engineering course includes the usage of numerical methods in geomatics engineering applications, matrix and determinants, linear and nonlinear equation systems, interpolations, linear regression, numerical integration.