Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 210 Yükseklik Ölçmeleri
Fundamentals of Levelling
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
1.5 2 1 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 104 MIN DD
veya/or GEO 104E MIN DD
veya/or JDF 211 MIN DD
veya/or JDF 211E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Yükseklik sistemleri, nivelman yöntemleri, ölçmelerde kullanılan alet ve donanımlar, ölçme ağı ve ölçme yöntemi tasarımı, uygun alet ve donanımın seçimi, geomatik mühendisliğinin değişik problemlerine entegre olarak kullanılabilecek yükseklik bilgilerinin türetilmesi, bu bilgiler gerekli olan ölçmelerin ve değerlendirmelerin yapılması, kontrollarının sağlanması, çalışmaların rapor edilmesi gibi faaliyetleri, konu edinmiş bir derstir.

This course focuses on height systems, leveling methods, instruments and tools, leveling network and leveling method design, proper instrument and tool selection, production of elevation information which can be used with integration in different problems of Geomatics engineering and compilation of the leveling measurements, evaluations, controls and reporting to produce related information.