Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 209 Taşınmaz Hukuku
Real Estate?s Law
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 2 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Medeni Hukuk Sistemi, Medeni Hukukun Taşınmaz Mal Kavramına Yaklaşımı, Kişi Kavramı ve Kişi Türleri, Mülkiyet Hakkı ve Taşınmaz Mal Mülkiyeti, Zilyetlik, Tapu Sicili ve Sicil Sistemi, Taşınmaz Mal Yükümlülüğü, Taşınmaz Mal Rehini, Kat Mülkiyeti, Miras, Mirasçılık ve Mirasın İntikali konularını içeren bir hukuk dersidir.

A law course which includes the Civil Law System, Approach to Civil Law of the Real Estate Property Concept, Owner Concept and Types of Persons, Property Rights and Real Estate Property Ownership, Possession, Land Registry and Registry System, Real Estate Property Requirement, Condominium Ownership, Heritage, Inheritance issues.