Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 208 Uzaktan algılama I
Remote Sensing I
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 2 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Uzaktan algılamanın her aşamasında gerekli olan fiziksel temellerinin kavranmasını (elektromanyetik enerji, enerjinin yeryüzü objeleri ile etkileşimi) ve bu konseptler çerçevesinde özellikle de uydu görüntülerinden değişik türde bilgi çıkarımı konusunda gerekli olan temel bilgi ve beceri birikimi sağlayan bir derstir. Bu derste ayrıca uzaktan algılamanın kullanılma alanları ve uzaktan algılama uyduları gibi konular da işlenmektedir.

Required at each stage of remote sensing an understanding of the physical basis (electromagnetic energy , the earth interact with objects of energy ), and this concept framework in particular is a course that provides the basic knowledge and skills accumulation necessary for extraction of information on different types of satellite images. This course is also processed in the subject areas such as the use of remote sensing satellites and remote sensing.