Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 207 İş Hukuku,İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Labor Law,Occupati.Health&Safety
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 2 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Geomatik Mühendisleri için işçi sağlığı ve iş güvenliği (ISIG) kavramları, önemi, bileşenleri, yasa, Yönetmelik, ilgili mevzuat ve standartlar hakkında bilgi verilmesi, genç mühendis adaylarında bir güvenlik kültürü oluşturulması, iş kazaları nedenleri ve önlemleri konularında bilgilendirilmesi, sorumluluk ve yükümlülükler hakkında bir farkındalık yaratılarak bireysel ve kurumsal görev alanlarının tanımlanmasına çalışılacaktır.

Occupational safety and health concepts for Geomatic Engineers, its importance and components, information about laws, regulations, and standards, maintaining an adaptation of students on safety issues in principle, informing about occupational accidents together with their sources and actions ,determining individual and organizational purview by maintaining an awareness of responsibilities and engagements.