Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 205 Mühendislik Etiği
Engineering Ethics
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
1.5 2 1 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Etiğin, evrensel ve bireysel özgürlük boyutunun öneminin, evrensel etik kurallar ve değerlerin kavranması, mühendislik etiğinin ve Geomatik Mühendisliğinin mesleki sorumluluğu ve etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleki ikilemlerin irdelenmesi sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

The universal and individual freedom dimension of ethics, universal ethic codes and values, engineering ethics, professional responsibility of geomatic engineers, query and evaluation of professional ethical dilemmas.