Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 204 Hata Teorisi & Parametre Tahm ve Dengeleme Hesabı
Theory of Errors, Parameter Estimation and Adjustment Computations
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 3 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 215 MIN DD
veya/or GEO 215E MIN DD
veya/or MAT 271 MIN DD
veya/or MAT 271E MIN DD
veya/or JDF 232 MIN DD
veya/or JDF 232E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bu ders kapsamında, bir rastlantı değişkeni olarak ölçü ve olasılık teorisi ile ilişkileri, konuya ilişkin her türden kavramlar ve bunların ele alınıp elde edilen ölçü ve sonuçların niteliğinin anlaşılmasına yönelik geliştirilmiş ve kullanılan modeller ele alınıp işlenmektedir. Ayrıca bu modeller ve benzer diğer dengeleme hesabı yöntemlerinin jeodezik problemlerin değerlendirmesinde nasıl kullanıldığı dersin ana konusunu oluşturmaktadır.

In this course, observation as a random variable and relation with probability theory, any kind of concepts related with the subjects, models developed and used to understand the quality of the observations and results are covered. In addition, these models and similar adjustment calculation methods used in the solution of the geodetic problems are the main subjects of the course.