Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 203 Koordinat Sistemleri ve Jeodezi I
Geodesy-I, Coordinate Systems
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bu ders kapsamında yeryuvarına ilişkin geometrik ve fiziksel büyüklüklerin matematiksel olarak ifade edilmesini sağlayan Jeodezik Referans Sistemlerinin modelleri ele alınacak, Koordinat Sistemlerinin oluşturulması konularına değinilecektir. Yersel, göksel ve yörüngesel koordinat sistemleri, bunlar ile ilgili konseptler ve bu sistemlerin tanımlanmasına ilişkin geometrik ilkeler ile Jeodezik temel ödevler dersin ana konusunu oluşturmaktadır.

In this course models of geodetic reference systems enable to define geometrical and physical quantities about the earth will be handled. Coordinate systems realization formed will be referred. Terrestrial, celestial, and orbital coordinate systems, the concepts and the geometrical principles to define these systems, geodetic direct and invers solutions are subjects of the course.