Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 201 Kartografya I
Cartography I
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Topografik ve tematik harita tasarımı için gerekli (harita objelerin sınıflandırılması, genelleştirilmesi, işaretleştirilmesi vb. konusunda) temel kartografik kuralların ele alınıp işlendiği bir derstir. Tüm bunlara ek olarak internet, ekran, kağıt gibi farklı ortamlardaki harita tasarımı konusunda kuramsal bilgileri vererek, üretilmiş haritalar üzerine tartışma (harita eleştirme/değerlendirme) fırsatı yaratmaktadır.

This lecture covers basic cartographic rules (map object classification, generalization, symbolization, etc.) for topographic and thematic map design. Develops critical thinking on maps and design of maps by using different tools of cartography. Discussion on design medium like Internet, web, screen map, paper and any printing materials.