Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 182 Geomatik Projesi 1
Geomatics Project I
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 8 0 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 103 MIN DD
veya/or GEO 103E MIN DD
veya/or JDF 112 MIN DD
veya/or JDF 112E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Öğrencilerin iki yarıyıl boyunca edinmiş oldukları temel ölçme bilgi ve becerilerinin tümünü bir araya getirerek ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve ekip olarak uygulamalarını sağlayacak bir derstir.

This is a course that students will synthesis and apply all basic surveying knowledge and skills using related national and international standards via working as teams.