Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 107 Analitik Geometri&Vektör Hesab
Analytic Geometry and Vector Algebra
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Vektör Cebri, Vektörlerle ilgili işlemler, Baz ve Konum Vektörleri, Dik koordinat sisteminde vektörler, Vektörlerin Analitik İfadesi, Düzlem koordinatlar, Düzlemde koordinat dönüşümleri, Vektör yöntemlerinin analitik geometriye uygulanması, Doğru, Düzlem, Doğru ve Düzlem, İkinci Dereceden yüzeyler (konikler) konularının işlendiği bir derstir.

Vector algebra, Vector operations, base vector and position vectors, Vectors in the rectangular coordinate system, Analytic Characterization of vectors, Plane coordinates, Coordinate transformation in plane, Application of vector methods to elementary geometry, Plane, Straight line, Straight and plane, second-degree surfaces (conics) e.t.c lesson topics are processed.