Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 106E Temel Programlama Bilgisi
Fundamentals of Programming
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 3.5 2 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Günümüzün mühendislik uygulamalarında doğrudan veya dolaylı olarak sıkça kullanılmakta olan yazılımların genel mantığının giriş düzeyinde anlaşılabilmesi için giriş, çıkış, döngü, dosyalama, işleçler gibi temel programlama kavramlarının kullanılmasıyla açıklık açısı, koordinat vb. hesapların programlanmasını ve kütüphaneler kullanarak GPS verisinin giriş seviyesinde değerlendirilmesini, grafik programlamanın temellerini, matris hesaplarını programlamayı temel alan bir derstir.

This course introduces the fundamental concepts of software that are directly or indirectly used by the professionals. For achieving this goal, the basic concepts of programming such as input-output, loops, files, operators areused for programming introductorylevel surveying calculations such as azimuth, coordinate, evaluation of GPS data using libraries, fundamentals of graphic programming and matrix calculation.