Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 105 Geomatik Müh. Giriş
Intro. to Geomat. Engineering
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 2 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bir kurum olarak meslek, Mühendisliğin tarihsel gelişimi, Tekno-bilim. Ölçme ve Haritacılık mesleğinin tarihsel kökeni, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinden Geomatik Mühendisliğine olan dönüşüm ve tekno-bilim ile olan ilişkisi, Ulusal ve uluslararası meslek kurum ve kuruluşları, Geomatik mühendisliği mesleki uygulamaları. Geomatik mühendisliğinin diğer disiplinlerle ilişkileri ve karma mühendislik projelerine katkıları, Sürdürülebilir bir mesleki beceri için yapılması gerekenler.

Profession as an incorporated business, historical evaluation of engineering, techno-science, historical roots of surveying and mapping profession, transformation of the geodesy and photogrammetry engineering into geomatics, national and international professional associations and organizations, professional applications of geomatics, relationships of geomatics with other disciplines and contributions to complex engineering projects, acting for sustainable professional skills.