Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 104 Yersel Ölçme Donanım ve Yazılımları
Terrestrial Surveying Equipment and Software
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
1.5 2 1 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) GEO 103 MIN DD
veya/or GEO 103E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Temel ölçme donanımlarının temel özelliklerinin ve kontrol-düzenlemelerinin konu alındığı bir derstir. Derste giriş seviyesindeki günlük uygulamalar için sayısal ortamda üretim için yapılandırılmış yazılımların temel özelikleri ve bunlarla günlük uygulamalar için sunum ve üretim konuları da ele alınacaktır.

It is a course that covers the main features of the basic surveying equipment with their control and adjustments. Course also covers the main features of the software for production in digital platform for entry level daily practices and productions and presentations using them.