Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 103 Temel Ölçme Bilgisi
Fundamentals of Surveying
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Ölçme kavramları, bunların geomatik mühendisliğinin değişik problemlerine entegre olarak kullanılması, bu ölçme süreçlerinin, ilgili ölçme ve hesapların ulusal (BÖHHBÜY) ve uluslararası standartları (ISO 19104) referans alınarak gerçekleştirilmesi için gerekli konularının işlendiği bir derstir.

This is a course that focus on the surveying concepts and their integrated usage in different problems of geomatics engineering, and the realization of the surveying processes and related measurement and calculation with respect to national and international (ISO 19104) standards.