Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEO 101E Bilgi Teknolojilerine Giriş
Introduction to Information Technologies
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
1.5 3 1 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bu derste, Geomatik Mühendisliğinin ana bileşenlerinden hızla gelişen bilgi teknolojilerinden başlıcalarını tanıtılıp, Geomatik Mühendisliği içindeki yeri vurgulanmaktadır. Derste ayrıca çeşitli mesleki problemlerin çözümü için temel bilgi teknolojileri konsept ve yöntemleri ele alınmakta, temel kavramlar, insan ve bilgisayar etkileşimi, sistem mimarileri, veri yapıları, veri analizi, multi-media teknolojiler ve uygulamalar, bilgisayar grafikleri, nesne tabanlı yaklaşım ve coğrafi uygulama geliştirme konuları kapsanmaktadır.

Within this course, rapidly developing information technologies that are also the core components of Geomatics Engineering is introduced and their importance with Geomatics Engineering discipline is emphasized. Furthermore, several concepts and methods of information technology such as fundamentals, human computer interaction, system architecture, data structures, data analyses, multi-media technologies and applications, computer graphics, object oriented approach is explained in order to aid solving Geomatics Engineering specific problems. This course also contains developing software for spatial applications.