Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEM 422 Gemi Tasarım Projesi II
Ship Design Project II
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
1 7 0 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) (GEM 411 MIN DD
veya/or GEM 411E MIN DD)

ve/and (GEM 322 MIN DD
veya/or GEM 322E MIN DD)

ve/and (GEM 222 MIN DD
veya/or GEM 222E MIN DD)

ve/and (GEM 341E MIN DD
veya/or GEM 341 MIN DD)

Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.