Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEM 412E Tersane Organizasyonu
Shipyard Organization
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 4.5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) (GEM 212 MIN DD
veya/or GEM 212E MIN DD
veya/or DEN 320E MIN DD)

ve/and (GEM 325 MIN DD
veya/or DEN 331 MIN DD
veya/or DEN 331E MIN DD
veya/or GEM 222 MIN DD
veya/or DEN 218E MIN DD)

Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Giriş ve üretim yönetimi, gemi üretiminin öğeleri, tersane yerleşimi ve iş, malzeme akışı, iş (proses) analizi, gemi inşaatında bilgi akışı, gemi üretim kademeleri ve tesisleri, üretim planlama ve kontrolu, organizasyon teorisi, kalite yönetimi, bilgisayar uygulamaları.

Introduction & production management, components of ship production, shipyard layout, work and material flows, process analysis, information flow in ship production, ship production stages, production planning and control, organizational theory, quality management, computer applications in ship production.