Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEM 353 Gemi İnşaatında& Gemi Sanayiinde İş Güvenliği & İşçi Sağlığı
Work Safety & Health Training in Shipbuilding Industry
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory) /
Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bu ders kapsamında, ağır sanayi çalışma grubuna giren Gemi İnşaatı ve Gemi Makinleri Mühendislerini, sektördeki olası tehlike ve riskler konusunda bilinçlendirmek, alabilecekleri önlemler konusunda bilgilendirmek.

The Naval Architecture and Marine Engineers work in a heavy industry environment. In this lecture, it is aimed to teach students about possible industrial hazards and risks in the working environment and related preventive actions.