Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEM 331 Gemi Işletmeciliği
Shipping Economics
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Deniz taşımacılığınıntanımı, Kargo Liner, Büyük hacimli taşımacılık, Tanker taşımacılığı, Gemi sigortaları, Gemi inşaatı ve finansmanı, Mühendislik ekonomisi hesapları, Bir gemi işletme şirketinin yapısı, Gemi işletme maliyet hesapları, Gemi kiralama türleri ve antlaşmaları.

Shipping market,Liner shipping,Bulk shipping,Tanker shipping,The charter market, Ship insurance, P&I clubs,Shipping finance,Engineering finance,Organization structures of shipping firms,Shipping costs, revenue and financial performance.