Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEM 322 Gemi Mukavemeti
Strength of Ships
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3.5 6 3 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) (GEM 222 MIN DD
veya/or GEM 222E MIN DD
veya/or GEM 325 MIN DD
veya/or GEM 325E MIN DD)

ve/and (MUK 204 MIN DD
veya/or MUK 204E MIN DD
veya/or MUK 210 MIN DD
veya/or MUK 210E MIN DD)

Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Gemilerin boyuna mukavemeti. Gemi bünyesinin global modellemesi, ağırlık grupları, kesme kuvveti, eğilme momenti, sehim hesabı. Dalga formunun ve yüksekliğinin boyuna mukavemete etkisi. Enine mukavemet, gemi bünyesinin yapısal alt gruplar halinde modellenmesi, düzlem çerçeveler, ızgara sistemler ve çözüm yöntemleri. Gemilerde levha mukavemeti ve basit hesap yöntemleri.

Longitudinal strength of ships: Global modelling of ship hull, calculation of loads, shear force, bending moment and deflection. Effect of wave form and height to longitudinal strength. Transverse strength analysis: Sub-structural modelling of ship hull, 2D frame structures, grillage systems and calculation methods. Elemantary methods applied to plate strength of ships.