Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEM 312 Gemi Yardımcı Makinaları
Marine Auxiliary Machinery
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Pompalar, pompa türleri, pompa çalışma noktasının saptanması, ilk hareket sistemi, hava şişeleri ve sıkıştırıcılar, zincir ve demir ırgatı, dümen, dümen kurulum ve çalışma ilkeleri, ısı değiştiriciler, ayrıştırıcılar, süzgeçler, yangın söndürme sistemleri, ölü gaz sistemleri, yakıt aktarım ve tank yıkama sistemleri, buharlaştırıcılar, soğutma odaları, iklimdirme ilkeleri

Pumps, types of pumps and their matching characteristics, starting systems, air bottles and compressors, anchor windlasses, rudder systems and machinery, heat exchangers, valves, separators, filters and strainers, fire extinguishers and fighting systems, inert gas systems, fuel transfer and bunker washing systems, evaporators and distilling plants, refrigeration rooms, air conditioning principles.