Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEM 216E Mühendislikte Isı Geçişi
Heat Transfer in Engineering
İngilizce (English) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Giriş ve temel kavramlar, ısı geçişinin temel yasaları, ısı iletim denklemi, sürekli durumda ısı iletimi, ısı üretimi, kanatlı yüzeyler, zamana bağlı ve çok boyutlu ısı iletimi, taşınımın temelleri, sınır tabaka teorisi, zorlanmış taşınım: dış akış, zorlanmış taşınım: iç akış, doğal taşınım, ışınımla ısı geçişi.

Introduction and basic concepts, basic laws of heat transfer, heat conduction equation, steady heat conduction, heat generation, extended surfaces, transient and multidimensional heat conduction, fundamentals of convection, boundary layer theory, external forced convection, internal forced convection, natural convection, radiation heat transfer.