Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEM 212 Imal Usulleri
Manufacturing Processes
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) MAL 201 MIN DD
veya/or MAL 201E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
İmal usullerinin sınıflandırılması, kıyaslanması, üstünlükleri ve sınırları. Tasarım-imalat ilişkisi, imal usulü seçimi, döküm, kaynak, plastik şekil verme, talaşlı imalat ve toz metalurjisi imal usulleri, plastik ve kompozit malzemelerle imalat, seramik parça üretimi.

Principles and classification of processes in manufacturing, advantages, limitations and comparisons of material processing. Design and manufacturing, selection of process. Casting, welding, forming, machining and powder metallurgy. Manufacturing of polymer and composites parts.