Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
FRA 302 Fransızca VI
French VI
Fransızca (French) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Temel Fransızca dilbilgisini ve kelime bilgisini (Vocabulaire) öğretme ve Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde düzenlenen DELF sınavlarının B1 düzeyine hazırlık çalışmalarının ikinci düzeyini içerir. Öğrenciler bu seviye sonunda - Bir öneride bulunabilir ve öneriye cevap verebilir, - Olumlu ve olumsuz görüşlerini açıkça ifade edebilir, - Telefonda randevu alabilir ve cevap verebilir, - Sebep sonuç ilişkisini kavrayabilir, - Varsayımlarda bulunabilir, - Anılarını anlatabilir düzeye gelebilir. kısa resmi mektuplar yazabilir.

ıt includes the second level of preparation of the basic French grammar and vocabulary (Vocabulaire) and the preparation of the DELF exams to the B1 level. Students at the end of this level can - make a suggestion and answer the proposal, - express the positive and negative opinions - Make appointments and answer on the phone, - Comprehend the cause-effect relationship, - Assumptions, - He can tell his memories. write short official letters.